Inloggen

Actueel

Bijna 66 duizend nieuwbouwwoningen in 2018
24-01-2019

De ontwikkeling van het aantal nieuwbouwwoningen en de woningvoorraad in 2017.

Grootste groei nieuwbouwwoningen sinds 2009
24-01-2019

Het afgelopen jaar zijn de meeste nieuwbouwwoningen opgeleverd sinds 2009, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat om bijna 66.000 nieuwe woningen, een groei van bijna 5 procent ten opzichte van 2017. De woningvoorraad door nieuwbouw nam tussen 2000 en 2009 jaarlijks toe met ruim 1 procent, gemiddeld zo'n 76.000 huizen per jaar. Daarna zakte het aantal nieuwbouwwoningen in, met als dieptepunt 2014. Toen groeide het aantal nieuwbouwhuizen met 0,6 procent tot 45.000. In totaal telde Nederland op 1 januari 2019 ruim 7,8 miljoen huizen, bijna 74.000 meer dan een jaar daarvoor. Behalve door nieuwbouw kan de woningvoorraad ook veranderen door sloop, splitsingen of samenvoegingen van woningen en door het ombouwen van bijvoorbeeld kantoorpanden naar woningen. Flevoland Relatief gezien is het aantal huizen afgelopen jaar het hardst gegroeid in Flevoland, met 1,5 procent. Ook in Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant kwamen er meer huizen bij dan het landelijk gemiddelde. In Friesland, Drenthe en Limburg kwamen er in vergelijking met het landelijk gemiddelde maar weinig nieuwbouwwoningen bij. De meeste nieuwbouwwoningen zijn vorig jaar in Amsterdam opgeleverd (7263), maar in Diemen groeide de woningvoorraad met bijna 5 procent het hardst. In die plaats kwamen er 638 nieuwbouwwoningen bij. Groei aantal inwoners Het CBS meldde begin deze maand dat het aantal inwoners het afgelopen jaar is toegenomen met naar schatting ruim 100.000 mensen. In de Randstad groeide de bevolking het hardst.

Hypotheekrente 10, 20 of 30 jaar vast: of je kan ‘shoppen’ tussen aanbiedingen verschilt nogal per looptijd
23-01-2019

Een langere rentevaste periode is momenteel populair als je een hypotheek afsluit. Maar de ene hypotheekrente is de andere niet. The post Hypotheekrente 10, 20 of 30 jaar vast: of je kan ‘shoppen’ tussen aanbiedingen verschilt nogal per looptijd appeared first on Business Insider Nederland.

Gat van 2,3 miljoen 'spookvarkens'
23-01-2019

Den Bosch Varkens in Nood stelt dinsdag in een onderzoeksrapport dat sprake is van grootschalige fraude. De dierenrechtenorganisatie vergelijkt de niet-geregistreerde varkens met de mestfraude die eerder aan het licht is gebracht. Hetzelfde netwerk van boeren, transporteurs, makelaars, advocaten en veevoerbedrijven dat actief is in de mestfraude ‘is zeer waarschijnlijk ook betrokken bij de verwerking van niet-geregistreerde varkens’, aldus ­Varkens in Nood. De Wageningse varkenseconoom ­Robert Hoste (Wageningen University & Research) zegt dat ‘het klopt dat er een gat van 2,3 miljoen...

'Bouw heeft last van stijgende kosten, minder appartementen gebouwd'
22-01-2019

De bouwsector heeft in toenemende mate te lijden onder sterk stijgende kosten. Volgens ABN Amro moet de sector daardoor de komende jaren rekening houden met een kleinere groei. De bouwbedrijven hebben vooral last van een groeiend personeelstekort, waardoor ze niet kunnen voldoen aan de almaar stijgende vraag voor nieuwbouwwoningen. Ook moeten ze steeds vaker duurdere zzp'ers inhuren. Daarnaast spelen ook de stijgende kosten voor bouwmaterialen de sector parten. Minder appartementen ABN Amro verwacht dat door de kostenstijgingen vooral duurdere woningen worden bijgebouwd. "Op de duurdere woningen is nog marge te halen", zegt Madeline Buijs, econoom bij de bank. "De woningen in het middensegment en huurwoningen worden daardoor bijna niet meer gebouwd, terwijl daar heel veel vraag naar is." Ook komen er minder kleinere appartementen in de binnensteden bij. Uit cijfers van het CBS bleek gisteren dat de prijzen van nieuwbouwwoningen nu sneller stijgen dan die van bestaande koopwoningen. De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwwoning ligt volgens ABN Amro al ruim 100.000 euro boven die van bestaande woningen. Ook worden de doelen voor het aantal te bouwen huizen waarschijnlijk niet gehaald. "De overheid wil dat er 75.000 woningen per jaar gebouwd worden, maar als je kijkt naar het aantal vergunningen, dan mogen we blij zijn als we de 65.000 halen", zegt Buijs. Rem op de groei Volgens de bank groeit de bouwsector door de oplopende kosten dit jaar met zo'n 4 procent. Voor volgend jaar is de verwachting dat de groei terugloopt tot 2,5 procent. Het afgelopen jaar zat de bouwsector met een groei van 7 procent na jaren van crisis juist enorm in de lift.

'Bouw heeft meer last van stijgende kosten, minder appartementen gebouwd'
22-01-2019

De bouwsector heeft steeds meer te lijden onder sterk stijgende kosten. Volgens ABN Amro moet de sector daardoor de komende jaren rekening houden met een kleinere groei. De bouwbedrijven hebben vooral last van een groeiend personeelstekort, waardoor ze niet kunnen voldoen aan de almaar stijgende vraag voor nieuwbouwwoningen. Ook moeten ze steeds vaker duurdere zzp'ers inhuren. Daarnaast spelen ook de stijgende kosten voor bouwmaterialen de sector parten. Minder appartementen ABN Amro verwacht dat door de kostenstijgingen vooral duurdere woningen worden bijgebouwd, omdat bedrijven daar meer marge op kunnen pakken. Daardoor worden volgens de bank niet de woningen gebouwd waar nu de meeste behoefte aan is, zoals kleinere appartementen in binnensteden. Die woningen zijn vanwege de lagere marges minder aantrekkelijk om te bouwen. Volgens de bank groeit de bouwsector door de oplopende kosten dit jaar met zo'n 4 procent. Voor volgend jaar is de verwachting dat de groei terugloopt tot 2,5 procent. Het afgelopen jaar zat de bouwsector met een groei van 7 procent na jaren van crisis juist enorm in de lift. De gemiddelde verkoopprijs van nieuwbouwwoningen ligt volgens de bank inmiddels al ruim 100.000 euro boven die van bestaande woningen.

Huizenprijzen blijven (nog) stijgen
22-01-2019

Amersfoort Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. De huizenprijzen in Nederland stegen in het derde kwartaal van 2018 met gemiddeld 10,2 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Nieuwbouwkoopwoningen waren in het derde kwartaal van 2018 17 procent duurder dan een jaar eerder. De prijs van bestaande koopwoningen steeg met 9,2 procent. In Slovenië stegen de huizenprijzen met gemiddeld 15 procent, in Ierland, nummer 3 op de lijst, met 9,2 procent. De gemiddelde prijsstijging in Europa is niet hoger dan 4,3 procent. De grote...

Prijzen van bestaande huizen stijgen fors…maar bij nieuwbouwwoningen gaat het nog veel harder
21-01-2019

De gekte op de Nederlandse huizenmarkt begint overigens wel iets af te nemen. The post Prijzen van bestaande huizen stijgen fors…maar bij nieuwbouwwoningen gaat het nog veel harder appeared first on Business Insider Nederland.

Huizenprijzen stijgen alleen harder in Slovenië
21-01-2019

In het derde kwartaal van vorig jaar stegen de huizenprijzen in ons land veel harder dan in andere Europese landen. Alleen in Slovenië was de stijging nog groter. In sommige landen van de Europese Unie was er zelfs een lichte daling, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. In juli, augustus en september werd in Nederland een bestaand koophuis ruim 9 procent duurder. De gemiddelde prijs van een nieuwbouwwoning steeg met 17 procent. De gemiddelde stijging van die twee categorieën kwam uit op zo'n 10 procent. Slovenië was koploper met 15 procent. Dalende huizenprijzen in Italië en Zweden In Groot-Brittannië, Frankrijk en België zijn de prijsstijgingen een stuk kleiner: tussen de 2,6 en 3,1 procent. In de twee EU-landen Italië en Zweden daalden de huizenprijs respectievelijk met 0,8 procent en 2,1 procent. In de afgelopen drie jaar waren de verkoopprijzen van koopwoningen elk kwartaal hoger dan een jaar eerder. Toch lijkt er een einde te komen aan de gekte op de Nederlandse huizenmarkt, zei de VNM nog eerder deze maand. "In sommige regio's en met name Amsterdam zien we dat het plafond van voortdurende prijsstijgingen langzaam bereikt wordt", zei NVM-voorzitter Ger Jaarsma. Zo lag in het laatste kwartaal van 2018 de prijsstijging in Amsterdam voor het eerst in jaren onder het landelijk gemiddelde.

Econoom Josh Ryan-Collins: Huizenprijzen dalen niet door nieuwbouw
18-01-2019

Londen Zijn het de asielzoekers, de milieuactivisten of is het toch gewoon de overheid met al haar bureaucratische regeltjes en vergunningen? Over wie de boosdoener is van de stijgende huizenprijzen verschillen de meningen, maar als het om de oplossing gaat is Nederland opvallend eensgezind: bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Vorig jaar werden slechts 31.000 nieuwe woningen verkocht, een daling van 7 procent ten opzichte van 2017. Projectontwikkelaars, aannemers en de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) laten geen gelegenheid onbenut om te pleiten voor meer daadkracht. Minister...

'Overheid moet onderwijs en woningmarkt sturen'
18-01-2019

Den Haag Dat is de boodschap van Maarten Camps, de hoogste beleidsambtenaar op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het is een oude traditie dat die ambtenaar, aan het begin van het nieuwe jaar, zijn visie uiteenzet in een artikel in het vakblad Economisch Statistische Berichten . Camps spoort de overheid vooral aan het onderwijs meer te doen aansluiten op de behoefte. ‘Het verschil tussen wat de economie vraagt en wat het onderwijs biedt, neemt al te lang toe.’ Hij ziet dat als een bedreiging van de ‘groei van de arbeidsproductiviteit en dus van onze welvaart’. Hoewel...

Voor de klusser met eigen ideeën: In dit pittoreske Siciliaanse dorpje kan je voor één euro een huis kopen
17-01-2019

De huizen van één euro hebben wel allemaal een verplichte opknapbeurt nodig. The post Voor de klusser met eigen ideeën: In dit pittoreske Siciliaanse dorpje kan je voor één euro een huis kopen appeared first on Business Insider Nederland.

Warmtenetten nog niet duurzaam, en wel duur
17-01-2019

In plaats van aardgas moeten er steeds meer zogenoemde warmtenetten komen in Nederland, zo staat in het voorlopige Klimaatakkoord. Maar bij de netten die er nu al zijn, stijgen de prijzen voor burgers en duurzaam zijn ze ook nog lang niet allemaal. De provincies willen daarom dat er meer sturing van de overheid komt op de totstandkoming van warmtenetten. Op dit moment zijn volgens een inventarisatie van Natuur en Milieu al ongeveer 400.000 huizen in Nederland aangesloten op een warmtenet, zoals de vroegere 'stadsverwarming'. Dit aantal moet in de komende tien jaar verdrievoudigen. Daarom was het een belangrijk onderwerp van gesprek bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord voor Nederland. Van de huizen die in 2030 van het gas af zijn, zal de helft naar verwachting zijn aangesloten op een warmtenet, zo staat in het akkoord. Maar hoe groot de rol van warmtenetten in de toekomst ook moet worden, burgers die er nu al op zijn aangesloten beklagen zich over de stijgende prijzen. Ook is de bron van zo'n net nog lang niet altijd duurzaam. Een bron die erg geschikt is voor een warmtenet is restwarmte van bedrijven. Maar hoewel daar al veel van beschikbaar is, verdwijnt die nu vaak in de lucht of het water. "De overheid moet actief gaan investeren in de aanleg van de infrastructuur. Zodat daar waar de warmte nu weggegooid wordt, deze gebracht wordt naar huizen en kassen waar de warmte gebruikt kan worden", zegt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Han Weber. Weber heeft namens alle provincies meegepraat bij de voorbereiding van het Klimaatakkoord, aan de tafel Gebouwde Omgeving. Hij noemt het een klassieke overheidstaak. "Zo hebben we het met ons gas- en elektriciteitsnet in het verleden ook gedaan. En het tweede is dat je dat in de wet goed moet reguleren. Om onze inwoners goed te beschermen zolang die markt nog niet volwassen is, want dat is hij nu nog niet." Han Weber denkt dat de ambitie van 50 procent niet te hoog is. "Als je het niet doet via collectieve warmte, dan moet je aan de gang met zoiets als een warmtepomp. En daarvoor moet je heel veel duurzame energie hebben, en daar is ook nogal wat discussie over. Hoeveel extra windmolens willen we en hoeveel zonneparken? Zo'n warmtenet is veel minder zichtbaar, dus daarom is het belangrijk om deze ambitie te hebben." Maar om de aanleg van de netten betaalbaar te houden, voor iedere Nederlander warmte te kunnen garanderen en investeerders zekerheid te bieden, moet die aanleg collectief geregeld worden, vinden de provincies. Een ander belangrijk aspect, zegt Weber, is solidariteit. Mensen die vlak naast een bedrijf met restwarmte wonen zijn anders straks goedkoper uit dan mensen in een buitengebied die een dure warmtepomp moeten aanschaffen. Daarom vindt hij dat de kosten hoofdelijk moeten worden omgeslagen. "Zoals je dat met elektriciteit en gas vandaag de dag ook hebt. Als je in een buitengebied woont, betaal je nu net zoveel voor elektriciteit als wanneer je vlak naast een centrale woont." Een belangrijke bron van warmte is restwarmte in de industrie. Omdat er veel energie-intensieve bedrijven zijn in Nederland, is er ook veel restwarmte. Het is warmte die nu wordt weggegooid, zegt gedeputeerde Weber. "In de haven van Rotterdam alleen al wordt meer warmte weggegooid in lucht en water dan we in heel Zuid-Holland in al onze huizen en de glastuinbouw gebruiken. Dat is heel extreem." Milieuorganisaties als Natuur en Milieu vinden dat bedrijven die restwarmte moeten gebruiken, en dat ze anders een heffing zouden moeten betalen. "Restwarmte is een hele goeie optie. Er is veel warmte die nu verloren gaat", zegt directeur Marjolein Demmers. Het actief gebruiken van de restwarmte zou volgens haar een oplossing kunnen bieden voor het feit dat de huidige warmtenetten nu vaak niet duurzaam zijn. "Als je nu op een warmtenet zit dat op gas gestookt wordt, of op kolen, dan is dat eigenlijk niet duurzaam. Maar dat willen we wel, daarom hebben we een klimaatakkoord gesloten." In de zogenoemde Warmteatlas is in kaart gebracht op welke plekken en hoeveel restwarmte er in Nederland beschikbaar is. Warmtenet duur De prijs die een burger moet betalen voor warmte van een warmtenet is gekoppeld aan de gasprijs, staat in de wet. Deze koppeling is ooit bedacht om de consument te beschermen, om ervoor te zorgen dat de prijs niet nog verder zou stijgen. Maar nu die gasprijs stijgt, stijgt vaak ook de prijs van het warmtenet. "Nu staat in de wet dat de warmte thuis niet duurder mag zijn dan van gas, dat is een waarborg dat mensen niet te veel betalen. Maar nu de gasprijs stijgt, en mogelijk van overheidswege duurder wordt gemaakt om alternatieven goedkoper en aantrekkelijker te maken, ligt het in de rede om die koppeling los te laten", zegt gedeputeerde Weber. Een ander belangrijk aspect is dat consumenten bij een warmtenet nu vastzitten aan één aanbieder. Ook dat moet veranderen, zeggen de provincies. De consument moet de vrijheid krijgen om te kiezen voor een leverancier, als het gaat om de bron van de warmte. Zuid-Holland In veel provincies bestaan plannen voor nieuwe warmtenetten. In Zuid-Holland wordt al jaren gepraat over een groot net, waardoor ook Den Haag en Leiden gebruik kunnen gaan maken van de warmte die in Rotterdam geproduceerd wordt. Weber: "In diverse provincies liggen de plannen gereed. Hier in Zuid-Holland zijn we zelfs zo ver dat we dit jaar nog de besluiten willen nemen, moeten nemen, om te zorgen dat een belangrijk deel van de woningen in Den Haag en Leiden voorzien gaat worden van die restwarmte."

De WOZ-waarde van je woning valt uiterlijk in februari op de mat – bezwaar loont bijna altijd als je vermoedt dat-ie te hoog is
17-01-2019

Het loont bijna altijd om bezwaar te maken als je vermoedt dat de marktwaarde van je woning te hoog is ingeschat. The post De WOZ-waarde van je woning valt uiterlijk in februari op de mat – bezwaar loont bijna altijd als je vermoedt dat-ie te hoog is appeared first on Business Insider Nederland.

Betaalbaarheid van een koophuis daalt nog verder – zonder eigen geld wordt huis kopen steeds lastiger
17-01-2019

Een koopwoning werd de afgelopen jaren minder bereikbaar voor veel mensen. De hypotheekrente was nog wel laag en lonen stegen iets, maar de huizenprijzen stegen hard. The post Betaalbaarheid van een koophuis daalt nog verder – zonder eigen geld wordt huis kopen steeds lastiger appeared first on Business Insider Nederland.