Inloggen

Actueel

Topambtenaar: hypotheekrenteaftrek verder omlaag
17-01-2019

Het kabinet moet plannen gaan maken om de hypotheekrenteaftrek nog verder te beperken. De hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken, Maarten Camps, adviseert dat in zijn traditionele nieuwjaarsartikel in het economenblad ESB. Volgens Camps zal verdere verlaging van de aftrek meer rust brengen op de onstuimige woningmarkt. In tijden van economische groei, zoals nu, raakt die markt al gauw oververhit. De renteaftrek heeft een prijsopdrijvend effect. Door de aftrek te beperken kan de rente zijn dempende werk op de vraag beter doen, zo redeneert hij. Bovendien verkleint het de kans op 'onderwaterhypotheken', waarbij de lening groter is dan de waarde van de woning. "De combinatie van hoogconjunctuur met de historisch lage rente maakt dit een logisch moment om door te pakken", schrijft Camps. Rutte III heeft al afgesproken dat de aftrek vanaf volgend jaar versneld verlaagd wordt, naar 36,9 procent. Camps vindt dat een stap in de goede richting, maar pleit voor een nog verdere beperking. Een percentage noemt hij daarbij niet. Actieplan voor onderwijs In het algemeen vindt Camps dat het kabinetsbeleid te veel wordt bepaald door schommelingen in de economie. Er worden dan vaak maatregelen genomen die op korte termijn lucht geven, maar niet bijdragen aan een oplossing op de lange termijn. De overheid moet wat hem betreft sturender gaan optreden. Op de woningmarkt, maar ook in het onderwijs. Camps pleit voor een breed en ambitieus actieplan voor het onderwijs. Het studieaanbod sluit steeds minder aan bij wat de economie vraagt en dat bedreigt onze productiviteit en daarmee onze welvaart. De studentenstop (numerus fixus) bij technische studies moet worden afgeschaft en het lesprogramma moet beter worden aangepast aan de moderne tijd: "Zo is er momenteel nog weinig aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden zoals digitale geletterdheid en probleemoplossend vermogen."

Nieuw gasdebat terwijl Groningers en minister over schade zwartepieten
16-01-2019

Minister Wiebes was na zijn bezoek van maandag de provincie Groningen nog niet uit, of hij ontving al een ongekend felle brief van de aardbevingsgemeenten, de provincie Groningen en maatschappelijke organisaties. Zij eisen dat de afhandeling van de schade en de versterking van de huizen in hun provincie versneld wordt. Lokale en regionale bestuurders vragen verantwoordelijk minister Wiebes met geld over de brug te komen. Minister Wiebes van zijn kant, zegt voortdurend: "Het geld is er". Vandaag praat de Tweede Kamer met de minister over de Groningse gasproblematiek. Wat is aan de hand? We proberen het in vijf vragen en antwoorden duidelijk te maken. 1: Volgens de minister is er geld, wat klagen de Groningers nou? Dat geld is gereserveerd inderdaad, maar de gemeenten moeten eerst met plannen komen over hoe zij de versterking aan gaan pakken. De Nationaal Coördinator Groningen moet dan een raming maken van de kosten en inschatten hoeveel inspecteurs en bewonersbegeleiders nodig zijn. Pas als dat gedaan is, keert het ministerie geld uit. De gemeenten Loppersum en Ten Boer zijn al lang klaar met hun plan, maar de stad Groningen bijvoorbeeld nog niet. En die zegt op haar beurt weer dat de Nationaal Coördinator Groningen nog met meer duidelijkheid moet komen over de capaciteit om de 3000 adressen in de stad te versterken. 2: Als het aan de gemeenten zelf ligt, zoals de minister zegt, moeten ze toch gewoon opschieten? De gemeenten die het plan klaar hebben, willen aan de slag. Tot nu toe is steeds gezegd dat capaciteit geen probleem is, dus waarom wachten met inspecteren? Alle woningen die op de lijst staan voor versterking, moeten eerst worden geïnspecteerd om te bepalen of het ook echt nodig is. Gemeenten en inwoners begrijpen niet dat de inspectie niet kan starten als capaciteit en geld geen probleem zijn. 3: Maar die versterkingsoperatie was toch al begonnen? De mensen die al een toezegging hebben, zouden toch al worden geholpen? De versterking van die woningen staat nog steeds stil. Bij veel projecten blijft de versterking hangen in procedures en regels, waaronder de aanbestedingswet. Aannemers zijn bereid om aan de slag te gaan, maar doen dit pas nadat er via een aanbestedingsprocedure een opdracht is gegeven. Omdat het om veel panden gaat, moet de klus worden aanbesteed. Die opdrachten blijven vooralsnog uit. 4: Wat wordt bedoeld met schade-afhandeling en versterking en gaat het eigenlijk niet om hetzelfde? Ja en nee. Nee, omdat het bij schade gaat om scheuren in muren en verzakkingen van (delen van) woningen. Die schade wordt allemaal vergoed als is erkend dat het door de gaswinning komt. Minister Wiebes heeft een Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen ingesteld voor nieuwe en oude schademeldingen. Die schade wordt dan cosmetisch hersteld. Ja, omdat het vaak allebei aan de hand is. Huizen die versterkt moeten worden, hebben vaak ook schade. Soms is die schade zo groot dat het onzinnig is om eerst de schade te herstellen en daarna het huis te versterken, of zelfs opnieuw te bouwen. 5: Hoeveel geld heeft minister Wiebes beschikbaar gesteld voor het schadeherstel en voor de versterking? Voor de vergoeding van de schade is geen maximumbedrag genoemd. Alle door gaswinning veroorzaakte schade wordt vergoed, zeggen Shell en minister Wiebes altijd. Voor de versterking is door het kabinet 400 miljoen euro gereserveerd. Dat is voor 1500 tot 11.000 panden. Hoeveel het uiteindelijk wordt, is nog niet duidelijk. Dat moet uit fysieke inspecties blijken. Versterking kan betekenen dat alleen muren worden gestut, maar het kan ook betekenen dat een heel gebouw, één huis of rijtjes huizen moeten worden gesloopt en opnieuw opgebouwd.

Zo veel armer ben je als je de afgelopen 5 jaar €100 duizend op je spaarrekening liet staan – en dit leverden aandelen en een huis op
15-01-2019

Als je niet oplet kan spaargeld langzamerhand wegsmelten door een combinatie van lage spaarrentes en stijgende prijzen. The post Zo veel armer ben je als je de afgelopen 5 jaar €100 duizend op je spaarrekening liet staan – en dit leverden aandelen en een huis op appeared first on Business Insider Nederland.

Grote kans dat de hypotheekrente de komende weken daalt – deze grafiek laat zien waarom
13-01-2019

Vanwege de sterk gedaalde rente op de kapitaalmarkt is er op korte termijn ruimte voor een daling van de 10 jaar vaste hypotheekrente. The post Grote kans dat de hypotheekrente de komende weken daalt – deze grafiek laat zien waarom appeared first on Business Insider Nederland.

1 op de 8 Vlaamse huizen niet aangesloten op riool, hoe zit dat in Nederland?
11-01-2019

Poep en plas van veel Vlamingen komt nog altijd terecht in de natuur. 1 op de 8 huishoudens in Vlaanderen is niet aangesloten op het riool, blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. De gemeente met het kleinste percentage aansluitingen is Horebeke in Oost-Vlaanderen: daar is 13 procent van de huizen aangesloten op het riool. In de gemeente Voeren, net ten zuiden van Maastricht, is dat 21 procent. In stedelijk gebied zijn de cijfers overigens heel anders: daar hebben bijna alle huizen een rioolaansluiting. Hoe is dat in Nederland? In Nederland ligt 150.000 kilometer riool. Dat is bijna vier keer de omtrek van de aarde. 99,9 procent van de huishoudens is aangesloten op het rioolstelsel en daarmee heeft Nederland één van de meest ontwikkelde stelsels van Europa, zegt Hugo Gastkemper. Hij is directeur van Stichting Rioned, de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer en riolering in Nederland. En dat is de afgelopen decennia een miljardeninvestering geweest, zegt Peter Latjes van het vakblad 'Riolering'. "Reken maar uit: een kilometer riolering kost al gauw een miljoen euro. De Nederlandse overheid investeert al tientallen jaren enorm in het rioleringsstelsel, iets dat onze zuiderburen nog niet zo lang doen." De investeringen vloeiden volgens Gastkemper voort uit de aandacht die er in de jaren 90 van de vorige eeuw voor schoon water was. "Hier in Nederland hadden we veel last van verontreinigd water, waardoor een groot draagvlak voor de verschoning ervan ontstond", zegt hij. "Er zijn destijds veel maatregelen genomen, zowel door de industrie als de landbouw, bedrijven en huishoudens." Bekommernis die in België niet zo breed gedragen werd. "Al met al ligt België daarom achter op Nederland." Zomerhuisje op de Kralingse plas Toch zijn er nog ongeveer 8000 Nederlandse huishoudens niet aangesloten op een rioolnetwerk. De voornaamste reden is dat deze Nederlanders te ver van het rioolstelsel wonen. Zij maken volgens Gastkemper het vaakst gebruik van een zogenoemde septictank, een bak waar vuil water in opgeslagen en gezuiverd wordt. Zij zijn het vaakst te vinden in buitengebieden, zegt Latjes. En dat is niet alleen in provincies als Groningen of Zeeland. Volgens hem kan dat ook in een grote stad zijn. Hij noemt een boerderij in Helmond als voorbeeld. "Daar staat een boerderij waar twee kanalen bij elkaar komen. Hemelsbreed ligt het pand een kilometer van het centrum van Helmond af, maar het is niet aangesloten op de riolering." "Als die boerderij aangesloten zou moeten worden, kost dat honderdduizenden euro's, want dan moeten die buizen onder de kanalen door", zegt Latjes. En dat geldt voor de meeste van die 8000 huizen. "Wij hebben onze zaakjes prima op orde, zeker in vergelijking met andere Europese landen, zoals België." Europese richtlijn Bij de zuiderburen maken ze zich onder meer zorgen over de Europese Kaderrichtlijn Water, die stelt dat alle rivieren en beken in 2027 schoon moeten zijn. "Dat gaan zij, mede door het aantal huizen zonder riolering, zeer waarschijnlijk niet halen", zegt Latjes. Volgens Gastkemper is de impact van de 8000 rioolloze huizen in Nederland op de reinheid van het water verwaarloosbaar. "Niet te vergelijken met de vervuiling van de landbouw. Wij komen in elk geval veel dichter in de buurt van de richtlijn."

1 op de 8 Vlamingen niet aangesloten op riool, hoe zit dat in Nederland?
11-01-2019

Poep en plas van veel Vlamingen komt nog altijd terecht in de natuur. 1 op de 8 huishoudens in Vlaanderen is niet aangesloten op het riool, blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. De gemeente met het kleinste percentage aansluitingen is Horebeke in Oost-Vlaanderen: daar is 13 procent van de huizen aangesloten op het riool. In de gemeente Voeren, net ten zuiden van Maastricht, is dat 21 procent. In stedelijk gebied zijn de cijfers overigens heel anders: daar hebben bijna alle huizen een rioolaansluiting. Hoe is dat in Nederland? In Nederland ligt 150.000 kilometer riool. Dat is bijna vier keer de omtrek van de aarde. 99,9 procent van de huishoudens is aangesloten op het rioolstelsel en daarmee heeft Nederland één van de meest ontwikkelde stelsels van Europa, zegt Hugo Gastkemper. Hij is directeur van Stichting Rioned, de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer en riolering in Nederland. En dat is de afgelopen decennia een miljardeninvestering geweest, zegt Peter Latjes van het vakblad 'Riolering'. "Reken maar uit: een kilometer riolering kost al gauw een miljoen euro. De Nederlandse overheid investeert al tientallen jaren enorm in het rioleringsstelsel, iets dat onze zuiderburen nog niet zo lang doen." De investeringen vloeiden volgens Gastkemper voort uit de aandacht die er in de jaren 90 van de vorige eeuw voor schoon water was. "Hier in Nederland hadden we veel last van verontreinigd water, waardoor een groot draagvlak voor de verschoning ervan ontstond", zegt hij. "Er zijn destijds veel maatregelen genomen, zowel door de industrie als de landbouw, bedrijven en huishoudens." Bekommernis die in België niet zo breed gedragen werd. "Al met al ligt België daarom achter op Nederland." Zomerhuisje op de Kralingse plas Toch zijn er nog ongeveer 8000 Nederlandse huishoudens niet aangesloten op een rioolnetwerk. De voornaamste reden is dat deze Nederlanders te ver van het rioolstelsel wonen. Zij maken volgens Gastkemper het vaakst gebruik van een zogenoemde septictank, een bak waar vuil water in opgeslagen en gezuiverd wordt. Zij zijn het vaakst te vinden in buitengebieden, zegt Latjes. En dat is niet alleen in provincies als Groningen of Zeeland. Volgens hem kan dat ook in een grote stad zijn. Hij noemt een boerderij in Helmond als voorbeeld. "Daar staat een boerderij waar twee kanalen bij elkaar komen. Hemelsbreed ligt het pand een kilometer van het centrum van Helmond af, maar het is niet aangesloten op de riolering." "Als die boerderij aangesloten zou moeten worden, kost dat honderdduizenden euro's, want dan moeten die buizen onder de kanalen door", zegt Latjes. En dat geldt voor de meeste van die 8000 huizen. "Wij hebben onze zaakjes prima op orde, zeker in vergelijking met andere Europese landen, zoals België." Europese richtlijn Bij de zuiderburen maken ze zich onder meer zorgen over de Europese Kaderrichtlijn Water, die stelt dat alle rivieren en beken in 2027 schoon moeten zijn. "Dat gaan zij, mede door het aantal huizen zonder riolering, zeer waarschijnlijk niet halen", zegt Latjes. Volgens Gastkemper is de impact van de 8000 rioolloze huizen in Nederland op de reinheid van het water verwaarloosbaar. "Niet te vergelijken met de vervuiling van de landbouw. Wij komen in elk geval veel dichter in de buurt van de richtlijn."

Aflossingsvrije hypotheek kan leiden tot forse restschuld – dit doen de banken om te zorgen dat huiseigenaren niet in problemen komen
11-01-2019

Ruim 1 miljoen huizenbezitters hebben een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek. Een deel van hen loopt het risico op een forse restschuld. The post Aflossingsvrije hypotheek kan leiden tot forse restschuld – dit doen de banken om te zorgen dat huiseigenaren niet in problemen komen appeared first on Business Insider Nederland.

Nieuwbouwhuis steeds duurder, niet beter
11-01-2019

Den Haag Een van de oorzaken van de prijsstijging is de achterblijvende nieuwbouw van huizen. Komend jaar zal de gemiddelde transactieprijs met nog eens 4 tot 7 procent toenemen, verwacht de NVM. De gemiddelde verkoopprijs van een woning komt dan boven de drie ton. Tot de duurdere huizen – die ook nog eens relatief veel in prijs stegen – behoren de nieuw opgeleverde huizen. De gemiddeld verkochte nieuwbouwwoning werd vorig jaar bijna 14 procent duurder: 361.000 euro. Het kabinet wil dat er 75.000 extra woningen per jaar worden gebouwd, zowel koop als huur. Dat lukt voorlopig lang...

Huizenprijs stijgt in 4e kwartaal 2018 weer als een dolle, maar in sommige regio’s lijkt het plafond bereikt
10-01-2019

Voor 2019 verwacht de NVM per saldo een stabilisering tot lichte daling van het aantal woningverkopen en een 4 tot 7 procent hogere huizenprijs. The post Huizenprijs stijgt in 4e kwartaal 2018 weer als een dolle, maar in sommige regio’s lijkt het plafond bereikt appeared first on Business Insider Nederland.

Dit doet de huizenprijs bij jou in de buurt in het 4e kwartaal van 2018
10-01-2019

Inmiddels valt op dat de grote stijgingen van huizenprijzen zich buiten de Randstad hebben verplaatst. The post Dit doet de huizenprijs bij jou in de buurt in het 4e kwartaal van 2018 appeared first on Business Insider Nederland.

NVM: gekte op woningmarkt begint af te nemen
10-01-2019

De Nederlandse woningmarkt is nog steeds oververhit, maar op de meest verhitte delen van de markt is sprake van een zekere afkoeling. Dat concludeert makelaarsvereniging NVM op basis van de verkoopcijfers van het laatste kwartaal van vorig jaar. "In sommige regio's en met name Amsterdam zien we dat het plafond van voortdurende prijsstijgingen langzaam bereikt wordt", zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma. Zo ligt voor het eerst in jaren de prijsstijging in Amsterdam onder het landelijk gemiddelde. Landelijk gezien stegen de huizenprijzen met 10,3 procent op jaarbasis, in Amsterdam was dat 8 procent. Afhakers "De sterkste prijsstijging lijkt voorbij te zijn", aldus Jaarsma. "Vooral in de grootstedelijke, krappe regio's zijn de prijzen inmiddels op een dusdanig hoog niveau gekomen, dat stijgingen boven de 10 procent niet langer vanzelfsprekend zijn. Door het hoge niveau van de prijzen is de betaalbaarheid van woningen, zeker voor huishoudens met een minder gevulde beurs, gedaald en haken consumenten af." De gemiddelde transactieprijs van een woning bereikte vorig kwartaal de recordhoogte van 298.000 euro. Dat consumenten afhaken, blijkt volgens de NVM ook uit het feit dat voor het eerst in vierenhalf jaar het aantal te koop staande woningen is toegenomen vergeleken met een kwartaal eerder (+ 5 procent). 38 procent boven de vraagprijs NVM-makelaars hebben in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar 39.300 woningen verkocht, ruim 8 procent minder dan een jaar eerder. Van de verkochte woningen ging 38 procent boven de vraagprijs weg. "In sommige regio's aan de randen van ons land hebben kopers nog ruime keuze, al neemt het ook daar af. Maar in de grote steden kunnen mensen nog maar kiezen uit iets meer dan 2 woningen", zegt Jaarsma. De NVM verwacht voor 2019 een minder hoge stijging van de huizenprijzen van tussen de 4 en 7 procent. Oververhitte gebieden zullen naar alle waarschijnlijkheid afkoelen, met een afvlakkende prijsstijging. Ruime gebieden aan de randen van Nederland worden juist krapper, denkt de NVM. In de NOS op 3 special Kijken, Kijken, Niet Kunnen Kopen duik je dieper in de problemen en oplossingen op de huizenmarkt:

Gemeentelijke lasten omhoog door hogere afvalstoffenbelasting
10-01-2019

Huishoudens gaan dit jaar gemiddeld een stuk meer betalen aan gemeentelijke belastingen. Dat hebben onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen berekend. Huiseigenaren zijn in totaal gemiddeld 702 euro kwijt aan onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing en afvalstoffenheffing. Dat is een stijging van 4,3 procent ten opzichte van 2018. Bij huurders, die geen ozb betalen, gaat het gemiddeld om 347 euro; een stijging van 5,4 procent. Afvalstoffenbelasting fors hoger Die stijging komt vooral doordat de Rijksoverheid de afvalstoffenbelasting voor gemeenten ruim heeft verdubbeld. Gemeenten berekenen die extra kostenpost weer deels door aan bewoners. De afvalstoffenbelasting geldt voor al het vuilnis dat wordt verbrand of gestort. Met de belastingverhoging wil de overheid stimuleren dat gemeenten meer gaan recyclen. Volgens de Rijksuniversiteit Groningen kost het tijd om maatregelen te nemen om meer te hergebruiken. En tot die tijd moeten gemeenten de hogere kosten dekken met een hogere afvalstoffenheffing. Nijmegen de goedkoopste, Enschede de duurste Gemeentelijke belastingen kunnen erg verschillen per gemeente. Zo is een huurder in de goedkoopste gemeente, Nijmegen, 40 euro kwijt en in de duurste, Zaanstad, 571 euro. Voor woningeigenaren variëren de gemeentelijke woonlasten tussen de 563 euro (Den Haag) en 856 euro (Enschede).

ABN: huizenprijzen blijven stijgen, maar minder hard
09-01-2019

Amsterdam Dat meldt het Economisch Bureau van ABN AMRO in de eerste Woningmarktmonitor van het nieuwe jaar. De economen verwachten dat de huizenprijzen dit jaar met 6 procent stijgen en in 2020 met nog eens 4 procent. Een half jaar geleden verwachtte ABN nog dat de woningprijzen dit jaar met 7 procent zouden toenemen. De bijstelling tot 6 procent hangt samen met het afgenomen vertrouwen in de woningmarkt, onder meer door de toenemende onzekerheid over de economische groei. De bank denkt verder dat het aantal woningverkopen dit en komend jaar verder afneemt. Voor dit jaar wordt op...

De huizenprijzen stijgen nog twee jaar, verwacht ABN Amro – is het feest dan over?
09-01-2019

Een belangrijk signaal voor een afname van de huizenprijzen is het dalende aantal woningverkopen. The post De huizenprijzen stijgen nog twee jaar, verwacht ABN Amro – is het feest dan over? appeared first on Business Insider Nederland.

Ollongren: fraude bij woningbemiddeling tegengaan
08-01-2019

Minister Ollongren wil het makkelijker maken voor woningcorporaties om zelf inkomensgegevens van woningzoekenden te controleren. Dat moet frauduleuze praktijken tegengaan, antwoordt ze op Tweede Kamervragen van zowel de PVV als de PvdA. De vragen waren gesteld naar aanleiding van berichten over bemiddelingsbureaus die documenten vervalsen om iemand aan een woning te helpen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het op papier verlagen van het eigenlijke salaris, zodat mensen beneden een bepaalde inkomensgrens blijven. Twijfel over juistheid gegevens Woningcorporaties melden geregeld dat ze twijfelen over de juistheid van aangeleverde gegevens. Ollongren schrijft aan de Kamer dat verschillende bureaus vermoedelijk voor veel mensen documenten hebben vervalst en dat woningzoekenden op die manier ten onrechte een sociale huurwoning hebben gekregen. De minister vindt deze vorm van fraude onacceptabel. Het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt of corporaties voortaan zelf bij de Belastingdienst of het UWV kunnen nagaan of mensen onder een bepaalde inkomensgrens blijven. Maar dat is juridisch en technisch ingewikkeld en het is nog niet duidelijk of dat systeem werkelijk zal worden ingevoerd en zo ja, wanneer. Hoeveel woningen precies op basis van valse verklaringen zijn toegewezen, is niet vast te stellen. Maar als fraude uitkomt, wordt in principe het huurcontract verbroken. Het Openbaar Ministerie is ook al strafrechtelijk in actie gekomen en dat zal ook in de toekomst gebeuren.