Inloggen

Actueel

Nationale hypotheekschuld weer iets gestegen
24-12-2018

De totale hypotheekschuld is afgelopen jaren steeds iets gestegen. Afgelopen kwartaal stond er in Nederland voor 702 miljard euro aan hypotheken uit, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten opzichte van de maanden ervoor is dat geen forse stijging, het bedrag nam maar met 1 miljard euro toe. Maar op de langere termijn is er toch een duidelijke groei zichtbaar. Vlak na de crisis in 2014 was de hypotheekschuld nog 30 miljard euro lager. Vaker verhuizen Voor een verklaring van de stijging wijst het CBS op de veranderde omstandigheden op de huizenmarkt. In 2013 stonden door de crisis veel huizen nog 'onder water': de waarde van de woning was lager dan de hypotheekschuld. Om te stimuleren dat mensen hun schulden gingen aflossen, verruimde de overheid de schenkingsvrijstelling. Daardoor losten mensen toen meer af. Ook kochten minder mensen een woning en werden er minder hypotheken afgesloten. Inmiddels is de huizenmarkt flink aangetrokken en worden er meer hypotheken verstrekt en groeit de totale hypotheekschuld. Economie groeit ook Dat hoeft niet heel zorgwekkend te zijn. Het CBS wijst op de verhouding van de hypotheekschuld ten opzichte van de groei van wat we in Nederland maken en verdienen, het bruto binnenlands product (bbp). In dat opzicht gaat het de laatste jaren juist goed: het bbp groeide harder dan de hypotheekschuld. De conclusie kan daarom misschien wel zijn dat huishoudens in Nederland iets meer schulden aankunnen dan vier jaar terug.

Hogere hypotheekschuld bij huishoudens
24-12-2018

De totale uitstaande hypotheekschuld van huishoudens is in het derde kwartaal van 2018 met 1 miljard euro gestegen tot 702 miljard euro. Dit is het zevende kwartaal op rij dat de hypotheekschuld toenam.

Blik op je Geld: aderlating voor je aandelen, tanken wordt goedkoper en hypotheekrente blijft laag
23-12-2018

De forse beursdaling van december hakt er stevig in. The post Blik op je Geld: aderlating voor je aandelen, tanken wordt goedkoper en hypotheekrente blijft laag appeared first on Business Insider Nederland.

Neem een kijkje in het leven de Ambani’s, de rijkste familie van Azië die woont in een wolkenkrabber van bijna €1 miljard en kind aan huis is bij royals en Bollywood-sterren
22-12-2018

De familie Ambani zit achter het 'van-olie-tot-telecom-conglomeraat' Reliance Industries. The post Neem een kijkje in het leven de Ambani’s, de rijkste familie van Azië die woont in een wolkenkrabber van bijna €1 miljard en kind aan huis is bij royals en Bollywood-sterren appeared first on Business Insider Nederland.

Tips van de energiecoach maken een groot verschil
21-12-2018

Door de klimaattransitie gaat de energierekening de komende jaren fors omhoog. Maar veel minima kunnen nu gas en licht al nauwelijks betalen. Energiecoach Klaas Hofman komt bij de mensen thuis en geeft tips: hoe kun je geld besparen?In Leeuwarden wonen duizenden mensen die hun energie rekening niet of nauwelijks kunnen betalen. Bij Wendy Postma, een alleenstaande moeder, heeft Klaas gezorgd dat de woning is geïsoleerd.De tips die Klaas als energiecoach geeft, lijken simpel. Maar voor veel mensen die van weinig geld moeten rondkomen, maken ze een groot verschil.

Klimaatakkoord: woningcorporaties motor achter verduurzaming huizen
20-12-2018

Woningcorporaties worden de motor van de verduurzaming van huizen in Nederland. Dat is een van de uitkomsten van de onderhandelingen rond het klimaatakkoord, dat morgen officieel wordt gepresenteerd. Tot nu toe was het probleem dat corporaties meer geld zeiden nodig te hebben dan het kabinet beschikbaar wilde stellen. "Dat is nu opgelost", zegt NOS-economieredacteur Rob Koster in het NOS Radio 1 Journaal. "Er wordt een half miljard euro beschikbaar gesteld waarmee corporaties de komende jaren 200.000 woningen moeten verduurzamen." Met nieuwe technieken moet het in de toekomst makkelijker worden om huizen te verduurzamen. Gasbelasting Een andere omstreden maatregel waarover werd gesproken is de belasting op gas. De lagere inkomens zouden zo het slachtoffer worden van de energietransitie. "Ook daar is iets op bedacht", zegt Koster. "De gasbelasting gaat omhoog, maar iedereen krijgt aan het einde van het jaar een teruggave. Die gaat wat omhoog en dat heeft met name een gunstig effect voor de lagere inkomens." Ook bestond de vrees dat mensen met een eigen huis veel zouden moeten betalen. In 2021 moeten alle gemeenten hun inwoners vertellen wanneer en hoe ze van het gas af gaan. Dat kan particuliere woningbezitters veel geld kosten. "Ze kwamen eerder al met de gebouwgebonden financiering", zegt Koster. "Dat is nu definitief geregeld per 2021." Milieuorganisaties dreigden het akkoord niet te tekenen, bleek eerder deze maand, omdat volgens hen "nog volstrekt onduidelijk is waar de rekening komt te liggen". In juli werd na maanden onderhandelen tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden een klimaatakkoord op hoofdlijnen gepresenteerd. Er werd afgesproken om voor het einde van het jaar duidelijk te hebben hoe de komende twaalf jaar huizen energiezuiniger moeten worden.

Is extra aflossen op je hypotheek altijd een goed idee? 5 punten om te overwegen
19-12-2018

Er zijn alternatieven die mogelijk interessanter zijn dan extra aflossen op je hypotheek. The post Is extra aflossen op je hypotheek altijd een goed idee? 5 punten om te overwegen appeared first on Business Insider Nederland.

Een hypotheek afsluiten via de blockchain? Zo staan we er nu voor
19-12-2018

Gaat blockchaintechnologie een grote rol spelen in de hypotheekmarkt? Er kan veel, maar de vraag blijft nog even wat technisch mogelijk is en wat wettelijk is toegestaan. 'Binnen een tot twee jaar zullen we de eerste toepassingen in de praktijk bij hypotheken zien’, zegt Leon Roseleur van fintech-organisatie Davinci. The post Een hypotheek afsluiten via de blockchain? Zo staan we er nu voor appeared first on Business Insider Nederland.

Je hypotheek in 2019: 7 dingen die veranderen waar je op moet letten
17-12-2018

De NHG-grens en WOZ-waarde omhoog, eigenwoningforfait omlaag en minder hypotheekrenteaftek. Lees hier hoe deze veranderingen voor jou uitpakken. The post Je hypotheek in 2019: 7 dingen die veranderen waar je op moet letten appeared first on Business Insider Nederland.

In deze gemeenten stijgt de afvalstoffenheffing het meest – veel huishoudens gaan flink meer betalen, voor het eerst in 10 jaar
14-12-2018

In Enkhuizen is de rekening met 418 euro maar liefst 12 keer zo hoog als in Nijmegen. The post In deze gemeenten stijgt de afvalstoffenheffing het meest – veel huishoudens gaan flink meer betalen, voor het eerst in 10 jaar appeared first on Business Insider Nederland.

Zorgen op klimaattop over stijging zeespiegel: Zeeland wil praten
12-12-2018

"Kunnen we hier nog wel blijven wonen?", die vraag hebben inwoners van Zeeland rond de klimaattop in Polen. Nieuwe inzichten over een mogelijke versnelling van de zeespiegelstijging door klimaatverandering zijn voor hen reden tot zorgen. Wetenschappers wijzen er bij de top in Polen opnieuw op dat de tijd dringt voor de internationale aanpak van klimaatverandering. Ze signaleren dat er een risico bestaat op steeds snellere zeespiegelstijging in de toekomst, als de wereld er niet in slaagt om de uitstoot van broeikasgassen snel terug te dringen. Voor de Zeeuwse wethouder Cees van den Bos van Schouwen-Duiveland zijn de nieuwe inzichten reden om te pleiten voor een discussie over de Oosterscheldekering. "Je hoort steeds meer de vraag: gaat die zeespiegelstijging 1 meter worden, gaat hij 2 meter worden, gaat dat misschien zelfs wel meer dan 10 meter worden en kunnen we hier dan nog wel blijven wonen?" Voor de toekomst van Nederland is de uitkomst van de top in Polen dan ook van levensbelang, zegt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, die bij de top in Katowice aanwezig is. De top ging op vorige week maandag van start en eindigt komende vrijdag. Oosterscheldekering Schouwen-Duiveland signaleert dat de Oosterscheldekering maar een bepaalde mate van zeespiegelstijging aan kan. De kering werd gebouwd in 1986, toen er nog lang niet zoveel ongerustheid was over de stijging van de zeespiegel. "Ja, dat is iets waar wij ons als gemeente Schouwen-Duiveland zorgen over maken. Hij is gebouwd voor 200 jaar, uitgaande van een bepaalde zeespiegelstijging, maar dat gaat sneller dan verwacht. En dat betekent wat voor het 'sluitingsregime' van deze kering en voor de veiligheid van ons eiland", zegt wethouder Van den Bos. In de meer dan dertig jaar dat de Oosterscheldekering bestaat, is hij ongeveer 35 keer dichtgegaan, dus ongeveer één keer per jaar. "Straks als we bijvoorbeeld een meter zeespiegelstijging hebben, dan moet hij 100 keer per jaar dicht." Dat zal grote gevolgen hebben voor de visserij, de recreatie en de natuur, zegt de wethouder. Toekomst hangt ervan af Volgens minister Van Nieuwenhuizen is de top van enorm belang voor Nederland. "Ja heel erg belangrijk. Want onze toekomst hangt er min of meer van af of we met elkaar in de wereld goeie afspraken kunnen maken." Ze snapt de zorgen van de Zeeuwen dan ook goed. "Ja natuurlijk, want in Zeeland leeft dit natuurlijk als nergens anders." Maar de discussie die volgens wethouder Van den Bos gestart moet worden, is volgens de minister al gaande. Zo worden alle waterkeringen eens in de zes jaar tegen het licht gehouden. En werkt het KNMI aan nieuwe klimaatscenario's voor Nederland. Kantelpunten Op de klimaattop in Katowice benadrukken wetenschappers deze week opnieuw dat de wereld nog maar weinig tijd heeft om ernstige gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Een van die gevolgen is zeespiegelstijging. "Wat we zien is dat de gevolgen van klimaatverandering sneller komen en bij een lagere temperatuurstijging dan we hadden verwacht", vertelt de Zweedse onderzoeker Erik Pihl. In opdracht van de VN maakte hij een overzicht van de tien nieuwste inzichten over klimaatverandering, dat in Polen is gepresenteerd. Een van de inzichten gaat over het risico van zogenoemde tipping points. Zo gaat het smelten van de ijskap op West-Antarctica steeds sneller. Daardoor kan een kantelpunt bereikt worden, waarna een proces in gang kan worden gezet dat niet meer te stoppen valt. Hogere dijken geen oplossing Ook het risico op een snellere stijging van de Noordzee neemt daardoor toe. Pihl: "Ik denk dat een deel van Nederland al gewend is aan het bouwen van dammen en dijken, dus dan denkt men: we bouwen hogere dijken. Maar dat is niet echt een oplossing als je vaker stormen krijgt, en indringing van zeewater. Daar kun je je niet tegen beschermen met dijken." Pihl vindt dan ook dat lagergelegen landen zoals Nederland bij het plannen van nieuwbouw en infrastructuur zich bewust moeten zijn van de risico's. "Je moet goed nadenken over gebieden waar je misschien niet meer moet bouwen, vooral als het gaat om de kustlijn, en ook in de buurt van grote rivieren." Wethouder Bos van Schouwen-Duiveland verzekert dat de Zeeuwen nog tot 2050 veilig zijn. Maar om daarna de deltawerken aan te passen, vindt hij toch dat er snel een discussie moet komen over de verschillende opties die er daarna zijn. "We hebben nog even tijd, maar het moet geen jaren meer gaan duren voordat we daarmee starten, want het duurt een tijd om eenheid te bereiken."

Aantal huishoudens met hogere inkomens stijgt
12-12-2018

Het aantal huishoudens met hogere inkomens stijgt. Een half miljoen huishoudens had in 2017 een gestandaardiseerd inkomen van 50.000 euro of meer, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat zijn er 120.000 meer dan in 2013. Het gestandaardiseerde inkomen is het nettobedrag dat een huishouden op jaarbasis te besteden heeft, waarbij rekening wordt gehouden met de grootte van het huishouden. In totaal komt 6,7 procent van de Nederlandse huishoudens dus op 50.000 euro of meer. Zelfstandig ondernemers hebben het vaakst een hoog inkomen: één op de vijf huishoudens met een zelfstandige viel vorig jaar in deze groep. Onder huishoudens met werknemers in loondienst kwamen hogere inkomens minder vaak voor (7 procent). Bij pensioenhouders was dat nog minder vaak (4 procent). Lage inkomens Verreweg de meeste huishoudens, zo'n 2,5 miljoen, hadden vorig jaar tussen de 20.000 en 30.000 euro te besteden. Minder dan 400.000 huishoudens hadden in 2017 een gestandaardiseerd inkomen van minder dan 10.000 euro. Dat aantal daalt al jaren; in 2013 waren het er nog 66.000 meer.

Nog 5000 Groningers willen vergoeding voor immateriële schade
11-12-2018

Ruim 5000 Groningers willen een schadevergoeding van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voor de immateriële schade die ze hebben geleden door de gaswinning. Er is een gezamenlijke claim ingediend bij de rechtbank in Assen. Dezelfde rechtbank wees in maart al een schadevergoeding toe aan 120 Groningers. De NAM is tegen die uitspraak in beroep gegaan, maar de advocaten van de nieuwe groep eisers wil niet op die uitspraak wachten. Duizenden nieuwe gedupeerden Volgens het advocatenkantoor hebben zich sinds maart duizenden nieuwe gedupeerden gemeld. Het gaat om woningeigenaren en een grote groep huurders die door huurorganisaties zijn gewezen op de mogelijkheid dat ze een schadevergoeding kunnen eisen. Onder immateriële schade valt het aantasten van het woongenot. "Het gaat om angsten, zorgen en gevoelens van onveiligheid. Bovendien krijgen de gedupeerden te maken met toestanden bij het versterken van hun woning. Ze moeten tijdelijk ergens anders wonen en krijgen aannemers en schade-experts over de vloer", zegt een van de advocaten. Vergoedingssysteem De gedupeerden willen dat de NAM aansprakelijkheid erkent. Ook willen ze dat de rechtbank zich uitspreekt over een vergoedingssysteem waarbij alle gevallen in verschillende categorieën worden verdeeld. Volgens het advocatenkantoor moet uiteindelijk iedereen die immateriële schade heeft geleden door gaswinning in aanmerking komen voor een schadevergoeding.

Deze grafiek laat zien dat rentes dalen op de financiële markt… maar de hypotheekrente daalt niet mee
11-12-2018

Het gemiddelde tarief voor 10-jarige hypotheekrente mét NHG garantie ligt momenteel op 1,88 procent. The post Deze grafiek laat zien dat rentes dalen op de financiële markt… maar de hypotheekrente daalt niet mee appeared first on Business Insider Nederland.

Aan de Britse kust zijn ze er klaar mee: 'No deal, en dan zien we wel verder'
10-12-2018

Juist in Harwich, een havenstad die sterk afhankelijk is van het handelsverkeer met de Europese Unie, verkiest menigeen 'no deal' boven Theresa May's brexit-deal. "Alles om uit de EU te komen", zegt een bezoeker van de jaarlijkse kerstmarkt. "De regels van de Wereldhandelsorganisatie zijn beter dan wat we nu hebben."Zijn vrouw werkte voordat het Verenigd Koninkrijk lid werd van de EU in de import en export. "We gaan het net als vroeger doen, met formulieren. Maar door computers gaat dat nu sneller", zegt ze. Een lid van de lokale Rotaryclub: "No deal, en daarna zien we wel verder."Niet alleen in Harwich zijn de kritisch over de deal. Alles wees erop dat het akkoord morgen, tijdens een een stemming, verworpen zou worden door een meerderheid in het Lagerhuis. May heeft de cruciale stemming vanmiddag uitgesteld. De Britse politiek kent geen traditie van compromissen, zegt John Bartle. Hij is hoogleraar politicologie aan de universiteit van Essex en schreef een boek over de scepsis van de Britten ten opzichte van de EU. "Het draait om confrontaties, daar zijn we aan gewend."In het district waar de havenstad in ligt, stemde zo'n 70 procent voor de brexit. "Het is niet in hun belang om te vertrekken, maar het is slechts deels een economisch vraagstuk", aldus Bartle. "Het is vooral een sociale kwestie: bewoners van kuststreken voelen zich meer Brits dan Londenaren".Charlie Powell, burgemeester van Harwich, denkt dat een no-deal een ramp zou zijn. "Ik probeer er niet te veel aan te denken. De regering lijkt zich er geen zorgen over te maken. Geen idee wat er gaat gebeuren."Neil Stock, raadslid voor de Conservatieven in het district, is niet bezorgd voor de economische gevolgen in Harwich. "Zelfs als het een ramp wordt voor de rest van het land, kan Harwich profiteren van een 'no deal'. Heffingen, drukte in de haven, veel werk voor de douane en dus meer werkgelegenheid."Stock produceert zelf riemen en knopen die onder meer worden gebruikt in typisch Britse series als The Crown en Downtown Abbey. "We voelen de voordelen niet van het feit dat we zo dicht bij Nederland en Londen wonen, en willen daar geen deel van uitmaken."Armste plaats Die gemeenschapszin is ook sterk voelbaar in Jaywick, dat niet ver onder Harwich ligt. Het voormalige vakantiepark is officieel het armste plaatsje van Groot-Brittannië en scoort het slechtst op werkgelegenheid, huizenprijzen en gezondheid. Zo'n 60 procent van de inwoners leeft van een vorm van uitkering.Jaywick is decennialang verwaarloosd. Men hoopt op meer overheidssteun als er geen geld meer naar Brussel hoeft te worden overgemaakt. "Het is hier net een spookstadje: we hebben meer bedrijfjes en banen nodig", zegt een meisje. "Als we uit de EU gaan houden we meer geld in eigen zak".Toch valt vooral de brexit-moeheid op. "Ze ruziën al veel te lang", zegt een kromlopende bejaarde. "Het kan me niets meer schelen allemaal." De Britten zijn de discussie helemaal zat, erkent raadslid Stock. "Er zijn hier veel 'BOB's': Bored of Brexit.