Inloggen

Actueel

Een huis kopen nu 24% goedkoper dan in 2008

Hierbij is gekeken naar de netto rentelast die een koper over de gemiddelde koopsom inclusief overdrachtsbelasting moet betalen. Voor de betaalbaarheid van koopwoningen is dit een positieve ontwikkeling. Zeker nu vanaf volgend jaar de hypotheekrenteaftrek wordt beperkt, lijkt het nu een prima moment om te kopen.

Daling koopsom en effect overdrachtsbelasting
In 2008 betaalden kopers gemiddeld € 255.000 voor hun koopwoning. In de eerste vijf maanden van 2012 is de gemiddelde koopsom gedaald met 8,6% tot € 233.000. Op provinciaal niveau zien we natuurlijk wel verschillen, zo daalde de gemiddelde koopsom in Groningen met 4,5% tegenover 12% in Noord Brabant. Naast de daling van de koopsom speelt de verlaging van de overdrachtsbelasting een belangrijke rol. Tot en met 2010 moest met 6% overdrachtsbelasting worden gerekend, in de eerste helft van 2011 met 6% en het tweede halfjaar met 2%. Door transactieverschillen komt het jaargemiddelde uit op 3,7%. In 2012 blijft de overdrachtsbelasting op 2%.

Daling hypotheekrente en inflatie
Tenslotte is rekening gehouden met de gemiddelde rente voor hypotheken. Ook deze is nu lager dan in 2008. In 2008 moest volgens het CBS gemiddeld 5,3% worden betaald, in 2011 en 2012 is deze gedaald tot 4,6%. Een koper is nu evenveel rente kwijt als in 2006. Als naast de hiervoor genoemde aspecten ook nog rekening wordt gehouden met inflatie, dan is het kopen van een woning nu zelfs 29% goedkoper dan in 2008 en vergelijkbaar met het niveau van 2004. In de grafiek is de netto rentelast vanaf 2004 te zien.Noot met betrekking tot de cijfers
De gegevens van Woningmarktcijfers.nl zijn gebaseerd op de absolute koopsom- en transactiegegevens van het Kadaster, geregistreerd op het moment van notariële levering van de woning. Voor cijfers van inflatie en renteontwikkeling is gebruik gemaakt van het CBS.

 

Terug naar overzicht