Verkooprapport voor UVM

In samenwerking met de Uw Vastgoed Makelaars heeft Woningmarktcijfers.nl een nieuwe dienst ontwikkeld. Speciaal voor de UVM 1-2-3 Methode is een rapport op maat gemaakt met daarin diverse cijfers over de woningmarkt.

logo Uw Vastgoed Makelaars Deze webservice, gestart op 1 februari 2012, levert een nieuw type rapport dat bedoeld is als beoordelingstool bij de UVM 1-2-3 Methode die UVM hanteert bij het uitbrengen van een verkoopvoorstel van woningen.

De bijlage van Woningmarktcijfers.nl geeft extra inzicht en onderbouwing van de marktkansen en mogelijke verkoopopbrengst. Woningmarktcijfers.nl brengt allereerst de prijsontwikkeling over meerdere jaren in beeld alsmede het transactieverloop van een gemeente op woningtype. Vervolgens wordt gekeken naar het aantal gedwongen woningverkopen met de gemiddelde woningopbrengst, geïndexeerd op basis van het oorspronkelijke jaar van aankoop.

Een ander instrument dat inzicht geeft in de verkoopkansen is de theoretische verkooptijd (TVT). De TVT geeft aan hoeveel maanden er nodig zijn om het actuele koopaanbod te verkopen op basis van de transacties van de afgelopen 12 maanden.  De theoretische verkooptijd is ontwikkeld door Woningmarktcijfers.nl en geeft een objectief beeld over de afzetkansen per woningtype en prijssegment in een gemeente.

Open hier een voorbeeld van het Verkooprapport.

Zoeken

Zoeken binnen de website,
nieuws en artikelen

Veelgestelde vragen


Hier vindt u veelgestelde vragen,
klik hier voor andere vragen.