Bijzonder beheer bijlage voor Taxateurs Unie

In samenwerking met de Taxateurs Unie heeft Woningmarktcijfers.nl een nieuwe dienst ontwikkeld. Speciaal voor taxaties in het kader van een Bijzonder Beheer is een rapport op maat gemaakt met daarin diverse cijfers over de woningmarkt.
logo Taxateurs Unie Deze webservice, gestart op 1 februari 2012, levert een nieuw type rapport dat bedoeld is als bijlage van taxatierapporten voor bijzonder beheer situaties en verkooprapporten van woningen. De verwachting is dat door de financiële crisis de komende jaren meer huis- eigenaren problemen zullen krijgen met de betaling van hun hypotheek. Het aantal bijzonder beheer situaties en woningexecuties zal hierdoor vermoedelijk stijgen.

Anderzijds is de prijsontwikkeling van woningen nagenoeg tot stilstand gekomen en is de verkoopopbrengst in veel gevallen zelfs lager dan de hypotheekschuld. Voor hypotheekverstrekkers wordt het hierdoor steeds belangrijker snel inzicht te krijgen in de actuele waarde situatie van het onderpand.  

De bijlage van Woningmarktcijfers.nl geeft extra inzicht en onderbouwing van de marktkansen en mogelijke verkoopopbrengst. Woningmarktcijfers.nl brengt allereerst de prijsontwikkeling over meerdere jaren in beeld alsmede het transactieverloop van een gemeente op woningtype. Vervolgens wordt gekeken naar het aantal gedwongen woningverkopen met de gemiddelde woningopbrengst, geïndexeerd op basis van het oorspronkelijke jaar van aankoop.

Een ander instrument dat inzicht geeft in de verkoopkansen is de theoretische verkooptijd (TVT). De TVT geeft aan hoeveel maanden er nodig zijn om het actuele koopaanbod te verkopen op basis van de transacties van de afgelopen 12 maanden.  De theoretische verkooptijd is ontwikkeld door Woningmarktcijfers.nl en geeft een objectief beeld over de afzetkansen per woningtype en prijssegment in de gemeente op macro niveau.

Open hier een voorbeeld van de Bijzonder Beheer Bijlage.

Zoeken

Zoeken binnen de website,
nieuws en artikelen

Veelgestelde vragen


Hier vindt u veelgestelde vragen,
klik hier voor andere vragen.