Nederland

Schuif met de muis over een gebied om van de gemeente de prestaties op de woningmarkt te bekijken.

Via de pull down kunt u ook de ranking van de onderdelen bekijken.

Als u op een gemeente klikt dan krijgt u een pop-up met de positie op de ranking.

De best presterende gemeente op de woningmarkt

Woningmarktcijfers.nl heeft de best presterende gemeenten van 2019 in kaart gebracht. Alle gemeenten van Nederland worden op zeven belangrijke woningmarktcriteria vergeleken. Jaarlijks vinden in de ranking verschuivingen plaats. Vooral bij de kleinere gemeenten komt het regelmatig voor dat koopprijzen, verkoopaantallen en verkooptijden van niveau veranderen.

Gemiddelde koopsom absoluut (weging 0%) KSOM
Gemeenten met de hoogste koopsom krijgen op dit onderdeel de hoogste score.

Ontwikkeling koopsom (weging 25%) KSOM %
In dit onderdeel is gekeken naar de prijsontwikkeling t.o.v. 2018 en naar de prijsontwikkeling tussen de periodes 2017-2019 en 2012-2014. De korte termijn krijgt een weging van 10%, de lange termijn 15%. Dit is gedaan om grote schommelingen per jaar te neutraliseren. Op jaarbasis kunnen schommelingen hevig zijn, zeker in kleinere gemeenten. Vandaar dat we hieronder ook kijken naar de ontwikkelingen op langere termijn. (niet getoond in tabel). De weging bedraagt 10% respectievelijk 15%.

Ontwikkeling transacties (weging 25%) TR %
Belangrijk is de ontwikkeling van het aantal woningtransacties, enerzijds is gekeken naar de ontwikkeling t.o.v. 2018, anderzijds naar de ontwikkeling tussen de perioden 2017-2019 en 2012-2014. De weging bedraagt 10% respectievelijk 15%.

Ontwikkeling woningaanbod t.o.v. 2016 (weging 10%) AB %
In dit onderdeel is gekeken naar de ontwikkeling van het woningaanbod. Een grotere daling van het aanbod levert op dit onderdeel de hoogste score. In Nederland staan momenteel ca. 60.000 woningen te koop. In vergelijking met een jaar geleden is het aanbod met 25% afgenomen.

Theoretische verkooptijd TVT absoluut (weging 25%) TVT
De theoretische verkooptijd geeft aan hoeveel maanden er nog zijn om het gehele aanbod te verkopen op basis van de transacties van de laatste 12 maanden. In Nederland duurt het momenteel gemiddeld 4,5 maanden om het totale aanbod te verkopen. De TVT is niet bij alle woningtypen en prijsklasse gelijk. Naarmate de koopsom stijgt, neemt de flink TVT toe.

Aandeel transacties t.o.v. koopvoorraad absoluut (weging 10%) TR KV
De dynamiek in de woningmarkt kan onder meer worden gemeten door het aantal transacties af te zetten tegen het eigenwoningbezit ofwel de koopvoorraad. In Nederland kwam de mutatiegraad in 2019 uit op 5%.

Aandeel aanbod t.o.v. koopvoorraad absoluut (weging 5%) AB KV
Op dit onderdeel wordt het actuele koopaanbod afgezet tegen de koopvoorraad. In Nederland staat momenteel 2% van de koopvoorraad in de etalage.

© Woningmarktcijfers.nl