Nederland

Schuif met de muis over een gebied om van de gemeente de prestaties op de woningmarkt te bekijken.

Via de pull down kunt u ook de ranking van de onderdelen bekijken.

Als u op een gemeente klikt dan krijgt u een pop-up met de positie op de ranking.

De best presterende gemeente op de woningmarkt

Woningmarktcijfers.nl heeft de best presterende gemeenten van 2016 in kaart gebracht. Alle gemeenten van Nederland worden op zeven belangrijke woningmarktcriteria vergeleken. Jaarlijks vinden in de ranking verschuivingen plaats. Vooral bij de kleinere gemeenten komt het regelmatig voor dat koopprijzen, verkoopaantallen en verkooptijden van niveau veranderen.

Gemiddelde koopsom absoluut (weging 10%) KSOM
Gemeenten met de hoogste koopsom krijgen op dit onderdeel de hoogste score. Bloemendaal, Laren Wassenaar, Blaricum en Rozendaal zijn de duurste koopgemeenten van Nederland. In Bloemendaal moet ruim € 600.000 voor een koopwoning worden neergeteld. In de top 5 wisselden dit jaar Wassenaar en Blaricum van plaats. Laren staat van deze gemeenten in de algemene ranking op plaats 13 als hoogste genoteerd. Onderaan op de lijst zien we eveneens dezelfde gemeenten terug, Pekela is met € 125.000 wederom de goedkoopste gemeente van Nederland, gevolgd door Delfzijl en Oldambt, De Marne en Veendam.

Ontwikkeling koopsom (weging 20%) KSOM %
In dit onderdeel is gekeken naar de prijsontwikkeling t.o.v. 2015 en naar de prijsontwikkeling tussen de periodes 2014-2016 en 2009-2011. Elk onderdeel krijgt een weging van 10%. Dit is gedaan om grote schommelingen per jaar te neutraliseren. In Nederland is de gemiddelde koopsom in 2016 gestegen met 5,9%. Op jaarbasis kunnen schommelingen hevig zijn, zeker in kleinere gemeenten. In Ameland, Schiermonnikoog en Loppersum ging de koopsom met ruim 30% omhoog. In Wageningen, Ten Boer en Mook en Middelaar was juist sprake van een koopsomdaling van 10%. Mook en Middelaar steeg vorig jaar met 20%, in die zin gaat het om een correctie in een tamelijk kleine gemeente. Vandaar dat we hieronder ook kijken naar de ontwikkelingen op langere termijn.

Ontwikkeling transacties (weging 20%) TR %
Belangrijk is de ontwikkeling van het aantal woningtransacties, enerzijds is gekeken naar de ontwikkeling t.o.v. 2015, anderzijds naar de ontwikkeling tussen de perioden 2014-2016 en 2009-2011. De weging bedraagt voor elk onderdeel 10%. In Haaren en Ten Boer is het aantal verkopen in 2016 ruim verdubbeld ten opzichte van 2015. In Rucphen, Weesp en Schiermonnikoog werden juist 10 tot 20% minder woningen verkocht in vergelijking met 2015. Maar op de langere termijn is het net een iets ander verhaal. Dan zien we Schiermonnikoog bij de grootste stijgers net als Diemen en Brielle. De kleinste stijging is nu te zien in Delfzijl, Eemsmond en Venray.

Ontwikkeling woningaanbod t.o.v. 2015 (weging 10%) AB %
In dit onderdeel is gekeken naar de ontwikkeling van het woningaanbod. Een grotere daling van het aanbod levert op dit onderdeel de hoogste score. In Nederland staan momenteel ca. 140.000 woningen te koop. In vergelijking met een jaar geleden is het aanbod met 25% afgenomen. In Uitgeest, Ouder-Amstel en Oostzaan is het woningaanbod met meer dan 50% gedaald. Anderzijds zijn er ook gemeenten waar het woningaanbod ongeveer gelijk is gebleven. In Onderbanken, Tubbergen en Boekel is dit het geval.

Theoretische verkooptijd TVT absoluut (weging 25%) TVT
De theoretische verkooptijd geeft aan hoeveel maanden er nog zijn om het gehele aanbod te verkopen op basis van de transacties van de laatste 12 maanden. In Nederland duurt het momenteel gemiddeld 8,2 maanden om het totale aanbod te verkopen. In Urk, Diemen en Amsterdam zijn nu minder dan 3 maanden nodig om het hele woningaanbod te verkopen. In Pekela, Rijnwaarden en Delfzijl loopt de TVT op richting 40 maanden. De TVT is niet bij alle woningtypen en prijsklasse gelijk. Naarmate de koopsom stijgt, neemt de flink TVT toe.

Aandeel transacties t.o.v. koopvoorraad absoluut (weging 10%) TR KV
De dynamiek in de woningmarkt kan onder meer worden gemeten door het aantal transacties af te zetten tegen het eigenwoningbezit ofwel de koopvoorraad. In Nederland kwam de mutatiegraad in 2016 uit op ruim 5%. In Amsterdam werd meer dan 18% van de koopvoorraad verkocht, Ook Diemen en Utrecht scoren bovengemiddeld. In Tubbergen, Loppersum, Pekela en Eemsmond wisselden minder dan 3% van de koopwoningen van eigenaar.

Aandeel aanbod t.o.v. koopvoorraad absoluut (weging 5%) AB KV
Op dit onderdeel wordt het actuele koopaanbod afgezet tegen de koopvoorraad. In Nederland staat momenteel 3,5% van de koopvoorraad in de etalage. In Urk staat minder dan 1% te koop, ook in Uitgeest Ouder-Amstel en IJsselstein is met iets meer dan 1% de keuze beperkt. Aan de andere kant zijn er gemeenten zoals Noord-Beveland, Goeree-Overflakkee en Bellingwedde waar 9% van de voorraad te koop staat.

© Woningmarktcijfers.nl