Referenties van Woningmarktcijfers

Woningmarktcijfers.nl is er voor iedereen!
Woningmarktcijfers.nl is een ideale website voor gemeenten, makelaars en overige marktpartijen die in verband met nieuwbouwplannen inzicht willen hebben in de bestaande koopwoningenmarkt. Maar ook woonconsumenten kunnen de prijsontwikkeling van hun woning volgen in verband met aan- of verkoopplannen of om de taxatiewaarde van een OZB-aanslag te controleren. Naast de standaardproducten heeft Woningmarktcijfers.nl onderzoeken verricht en woningmarktrapportages geleverd aan meerdere corporaties, ontwikkelaars en gemeenten. De komende maanden zullen hierover reultaten worden toegevoegd. Wilt u zelf een recatie op onze producten en adviezen geven, klik dan hier hiervoor dan het contactformulier.

Zoeken

Zoeken binnen de website,
nieuws en artikelen

Veelgestelde vragen


Hier vindt u veelgestelde vragen,
klik hier voor andere vragen.