Informatie voor overheden

De Nederlandse woningmarkt bestaat niet. Actuele en transparante informatie over regionale  ontwikkelingen vormen een belangrijke basis voor toekomstig beleid. 
Informatie voor overheden
Toekomstgerichte resultaten
De ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt veranderen snel. Bovendien kent elke provincie of regio haar eigen dimensies. Als overheid heeft u een belangrijke taak op het gebied van beleidsplannen en woonvisies die richting geven aan toekomstige ontwikkelingen en aansluiten bij de wens van de burgers. Recente resultaten over de koop- en huurmarkt kunnen als belangrijke input dienen in overlegsituaties met de verschillende marktpartijen. De consument is veeleisend en vraagt naar specifieke maatwerkproducten. In sommige regio’s speelt de afname van bevolking en het aantal huishoudens reeds een rol van betekenis. De vergrijzing zorgt voor een veranderend consumentengedrag en vraagt om nieuwe inzichten. Wat zijn de consequenties voor de verschillende woningmarktgebieden in Nederland en hoe daar passend op te reageren?
 
Actuele ontwikkelingen direct beschikbaar
Voor de verschillende overheden bieden de rapporten van Woningmarktcijfers.nl snel uitkomst. Geen dikke rapporten, maar een bondige en heldere analyse van slechts enkele pagina’s, op gemeentelijk of regionaal niveau, voorzien van de nodige cijfers en grafieken over prijsontwikkelingen, aantal transacties, aanbodzijde, huursector en demografische ontwikkelingen.
 
Ga naar producten bestellen, kies "woningmarktrapport" en bestel het woningmarktrapport van uw gemeente of regio. Dit kan door éénmalig een rapport ( € 195,-)  te bestellen of een kwartaalabonnement voor één jaar (€ 390,-) of een abonnement voor drie jaar (€ 780,-) te nemen. Alle tarieven zijn excl. 21% BTW. Voor meer info zie “over de producten”. Wilt u aanvullende informatie of heeft u specifieke vragen, dan kunt u deze stellen onder "maatwerk".

Zoeken

Zoeken binnen de website,
nieuws en artikelen

Veelgestelde vragen


Hier vindt u veelgestelde vragen,
klik hier voor andere vragen.