Informatie voor makelaars

Naast bouwkundig en juridisch inzicht is kennis van de woningmarkt de peiler waarmee de makelaar toegevoegde waarde kan leveren. 
Informatie voor makelaars
Vergroot uw marktkennis
Als makelaar kent u de woningmarkt in uw werkgebied. U kent de vraag- en aanbodverhoudingen en u heeft een goed gevoel hoe lang woningen te koop staan. Toch kunnen de cijfers en grafieken van Woningmarktcijfers u belangrijke ondersteuning bieden in gesprekken met kopers en verkopers. 

Taxaties en prijsadviezen
Bij het uitvoeren van taxaties geven de prijsontwikkelingen van Woningmarktcijfers.nl u inzicht en ondersteuning. Voeg een print van de gegevens toe aan uw taxatierapport en u laat uw opdrachtgever zien dat u werk maakt van uw opdracht. Wanneer u ontwikkelaars of gemeenten adviseert op het gebied van nieuwbouwontwikkelingen, kunnen de gegevens van Woningmarktcijfers.nl voor u van onschatbare waarde zijn. Naar welke typen, prijzen is de grootste vraag?
 
Marktpositie
Wat is uw positie in de markt? De resultaten van Woningmarktcijfers.nl geven u snel inzicht in uw marktaandeel in uw werkgebied ten opzichte van de concurrentie.
 
Detailinformatie
Onder “marktontwikkelingen” kunt u een ruime keuze maken uit de beschikbare gegevens. U kunt diverse gemeenten of regio’s vergelijken, maar ook selecties maken naar woningtypen en prijssegmenten en dit over een langere periode. Bovendien zijn gegevens over het aantal executieveilingen beschikbaar. De kosten zijn afhankelijk van het aantal selecties dat u maakt. Voor meer info zie “over de producten”.

Factsheet koopsom en transacties
In dit overzicht vindt u de actuele koopsom en transactie gegevens van regio's en gemeenten per woningtype. De gemiddelde koopsom wordt vergeleken met het voorgaande jaar. De transacties worden vergeleken met dezelfde periode (aantal kwartalen) van voorgaand jaar.

Factsheet Theoretische Verkooptijd
Met de factsheet Theoretische verkooptijd (TVT)  krijgt u een handig overzicht van de verkoopkansen van woningen naar type en prijsklasse in het door u gekozen gebied (gemeente, regio of provincie). De theoretische verkooptijd (TVT) is een door Woningmarktcijfers.nl ontwikkeld meetinstrument om verkooptijden en marktkansen in beeld te brengen.
 
Woningmarktrapport
Het “woningmarktrapport” geeft u een compleet beeld van een bepaalde gemeente of regio. Inclusief de ontwikkeling ten aanzien van bevolking en huishoudens en inclusief vraag- en aanbodverhoudingen (theoretische verkooptijden). Echt compleet dus. Dit kan door éénmalig een rapport te bestellen ( € 195,-) of een kwartaalabonnement voor één jaar ( € 390,-), of een kwartaalabonnement voor drie jaar (€ 780,-)  te nemen. Deze tarieven zijn excl. 21% BTW.  Klik hier om het woningmarktrapport te bestellen of voor een overzicht van de inhoud van het rapport.

Zoeken

Zoeken binnen de website,
nieuws en artikelen

Veelgestelde vragen


Hier vindt u veelgestelde vragen,
klik hier voor andere vragen.