Informatie voor consumenten

Informatie voor consumenten
Inzicht in de markt
Als u een woning wilt kopen of verkopen, wilt u graag weten hoe de prijsontwikkeling in het verleden is geweest. Via Woningmarktcijfers.nl kunt u op de homepage onder de button "direct starten" gemakkelijk en goedkoop de prijsontwikkelingen in uw gemeente opvragen. Hierbij dient u zich natuurlijk wel te realiseren dat het om gemiddelde cijfers gaat en de waarde-ontwikkeling van een individuele woning in sterke mate afhankelijk is van de factoren zoals de ligging en de onderhoudstoestand. De kosten bedragen € 1,30 via telefonische betaling en € 1,50 bij betaling via sms.
 
De (WOZ) waarde-check
Wilt u weten of de (WOZ)-waardeontwikkeling van uw woning marktconform is? Een waarde check kunt u op Woningmarktcijfers eenvoudig uitvoeren via de menu-optie   "producten bestellen" onder "marktontwikkelingen" of via deze link. Jaarlijks wordt door de gemeente de WOZ-waarde van uw woning vastgesteld. Deze waarde wordt onder meer bepaald door vergelijking met vergelijkbare woningen die in de buurt zijn verkocht. De WOZ-waarde wordt o.a. gebruikt om de hoogte te bepalen van de Onroerende Zaakbelasting (OZB). De waarde is tevens bepalend voor het eigenwoningforfait in verband met uw aangifte inkomstenbelasting en vanaf 2010 eveneens voor de successiewet. De waardeontwikkeling van uw woning kunt u toetsen op Woningmarktcijfers.nl. Uw oude (WOZ) -waarde is het enige dat u hiervoor nodig heeft. We stellen de huidige waarde vast van uw woning op basis van de prijsontwikkeling. De peildatum is telkens 1 januari. De waarde op die datum wordt door Woningmarktcijfers.nl berekend door de gemiddelde koopprijs te nemen van alle verkochte woningen in de periode 1 juli t/m 30 juni. Hierdoor zijn de cijfers behoorlijk stabiel (bij de overige producten gaan de jaarcijfers telkens over de periode 1 januari t/m 31 december). De (WOZ) waarde-Check is bedoeld ter indicatie en kan u o.a. helpen bij de onderbouwing van een WOZ-bezwaar. De kosten bedragen € 1,30 via telefonische betaling en € 1,50 bij betaling via sms. Klik hier voor een demo.

Meer detail informatie
Onder de button "marktontwikkelingen" kunt u meerdere informatie vinden. U kunt bijvoorbeeld de ontwikkelingen van verschillende gemeenten of regio's vergelijken. De kosten zijn afhankelijk van het aantal selecties dat u maakt.