Wat is een OZB of WOZ-check?

Jaarlijks wordt door de gemeente de WOZ-waarde van uw woning vastgesteld. Deze (markt)waarde wordt onder meer bepaald door vergelijking met vergelijkbare woningen die in de buurt zijn verkocht. De WOZ-waarde wordt gebruikt om de hoogte te bepalen van de Onroerende Zaakbelasting (OZB). De waarde is tevens bepalend voor het eigenwoningforfait ten behoeve van de inkomstenbelasting en successiewet. De ontwikkeling van de voor uw woning vastgestelde WOZ-waarde kunt u toetsen op Woningmarktcijfers.nl. Uw oude WOZ-waarde is het enige dat u hiervoor nodig heeft. We stellen de huidige waarde vast van uw woning op basis van de prijsontwikkeling. De uitkomst is bedoeld als indicatie en kan u helpen bij de onderbouwing van een WOZ-bezwaar. De kosten bedragen € 1,30 via telefonische betaling en € 1,50 bij betaling via sms.  U kunt hier de OZB/WOZ-check uitvoeren.

Andere vragen in deze categorie

Zoeken

Zoekterm:

Onderwerp:


Bladeren