Inloggen

Actueel

Zwakke start woningmarkt in 2013

In vergelijking met het gehele jaar 2012 (€ 226.700) is de daling 7,7%, in vergelijking met het tweede halfjaar (€ 218.000) bleef de daling beperkt tot 4%. De koopsomdaling is voor een groot deel te verklaren door de afname van de verkoop van duurdere woningen. In de prijsklasse van € 400.000 tot € 600.000 nam het aantal transacties af met 38%, boven de € 600.000 zelfs met 50%. Omdat het aantal transacties bij de vrijstaande woningen met 22% afnam, kan worden geconcludeerd dat de koopsomdaling vooral wordt veroorzaakt door een wijziging in de typeverdeling.

Op provinciaal niveau lopen de verschillen uiteen van -6% in Zeeland tot -15,7% in Noord Holland. In de eerste twee maanden van 2013 werden 14.158 transacties geregistreerd door het Kadaster, 4,9% minder dan in de eerste twee maanden van 2012. De daling is beperkt, zeker gezien het feit dat in december maar liefst 17.360 kopers, deels vervroegd vanwege de hypotheekaanpassingen, hun akte bij de notaris lieten passeren. Ook bij de tansacties zijn de verschillen per provincie groot, van 20,7% in Flevoland tot -16,7% in Zeeland.

Overzicht Provincies t/m 2e maand 2013, woningtype: Totaal
 
Provincie Gemiddelde koopsom T.o.v. 1e 2 maanden 2012 T.o.v. 2012 Transacties T.o.v. 1e 2 maanden 2012
1. Utrecht € 241.800 -14.2% -8.9% 1060 -15.8%
2. Noord Holland € 235.300 -15.7% -8.5% 2807 2.4%
3. Noord Brabant € 218.200 -12.7% -9.0% 1905 -9.8%
4. Gelderland € 216.800 -12.1% -7.2% 1539 -2.4%
5. Zuid Holland € 199.300 -12.3% -9.1% 3214 -3.5%
6. Zeeland € 192.900 -6.0% 2.1% 319 -16.7%
7. Overijssel € 185.500 -13.9% -8.3% 882 -7.1%
8. Drenthe € 181.900 -6.9% -6.1% 385 -10.5%
9. Limburg € 179.000 -8.5% -5.8% 799 -5.8%
10. Flevoland € 178.200 -12.3% -5.3% 379 20.7%
11. Friesland € 166.500 -12.1% -7.6% 458 -8.4%
12. Groningen € 160.900 -9.0% -6.9% 411 -7.0%
  Nederland € 208.700 -12.8% -7.7% 14158 -4.9%

Kadaster en CBS beperken woningmarktinformatie
Vanaf 2013 zijn het CBS en het Kadaster gestopt met de publicatie van de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK index) op maandbasis voor de provincies. Als argument wordt opgegeven dat de betrouwbaarheid door de afgenomen transacties onder druk staat. Woningmarktcijfers.nl heeft al vaker de betrouwbaarheid van de PBK index ter discussie gesteld, ook landelijk. In de grafiek wordt de wispelturige lijn van de absolute koopsom op maandbasis vergeleken met de PBK index. Opvallend is dat de index alsmaar lager scoort dan de absolute koopsom. Eigenlijk zou de index de verminderde verkoop van duurdere huizen en de toename van de verkoop van goedkope huurwoningen moeten corrigeren, maar doet dit dus niet.

Ook de grafiek (zie bijlage) over meerdere jaren laat duidelijk een afwijking tussen beide indexen zien, vooral in 2011 en 2012. Het CBS en het Kadaster hebben aangekondigd vanaf 2013 eveneens rekening te zullen houden met het aantal transacties per woningtype in relatie tot de totale koopvoorraad. De verwachting is dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van de PBK index hierdoor zal toenemen.

Wel maandelijkse publicatie van transacties per provincie
Het Kadaster stopt eveneens met de maandelijkse publicatie van de gemiddelde koopsom op provinciaal niveau. Wel blijft de publicatie van het aantal transacties per provincie per maand bestaan. In de grafiek (zie bijlage) is de enorme schommeling op maandbasis in de afgelopen jaren goed te zien. Duidelijk is dat een vergelijking van het aantal transacties met de voorgaande maand en dezelfde maand van het voorgaande jaar, zelfs op schaal van Nederland, onzinnig is.

Woningmarktcijfers.nl blijft maandelijks publiceren
Woningmarktcijfers.nl blijft in 2013 doorgaan met dezelfde publicatiemethode als voorheen. Dat wil zeggen dat de verstreken maanden op provinciaal niveau, wat gemiddelde koopsom en transacties betreft, worden vergeleken met dezelfde periode van voorgaand jaar. Op die manier blijft een heldere en transparante informatie over de Nederlandse woningmarkt op maandbasis gewaarborgd.Lees het bericht inclusief de grafieken in de bijgaande PDF

 

Terug naar overzicht