Inloggen

Actueel

Woningmarkt terug op niveau 2006

In 2006 werden 209.767 woningen verkocht, het historische topjaar wat het aantal transacties betreft. In de eerste vijf maanden van 2016 komt het aantal transacties uit op 75.350, in vergelijking met deze periode uit 2015 is dit een stijging van 25,4%. De kans is groot dat het niveau van 2006 wordt gehaald of wordt overtroffen. In de resterende maanden van dit jaar moeten dan telkens 15% meer woningen worden verkocht dan in deze maanden van 2015. De verwachting is in lijn met de voorspellingen van diverse banken. Zo ging de Rabobank begin dit jaar uit van een transactieniveau van 180.000 tot 200.000 stuks voor 2016. In het tweede kwartaal werd de prognose al bijgesteld naar 190.000 tot 210.00 stuks. Voor 2017 verwacht de bank een niveau van 200.000 tot 220.000 transacties.

Koopsom reeds op niveau 2006

De gemiddelde koopsom komt in de eerste vijf maanden van 2016 uit op € 237.100. In vergelijking met deze maanden van 2015 is dit een stijging van 6,1%, t.o.v. geheel 2015 bedraagt de stijging 3%. In 2006 kostte een woning gemiddeld € 235.800. Duidelijk is dat in 2016 ook wat de koopsom betreft het niveau van 2006 zal worden gehaald. Het betreft de absolute koopsom, waarbij uiteraard geen rekening is gehouden met inflatie. Deze ontwikkeling is eveneens in lijn met de prognoses van diverse banken en instellingen. De Rabobank houdt voor 2017 rekening met een koopsomstijging van 5 tot 7%. Alleen Bureau Stedelijke Planning gaat voor 2017 uit van een kleine prijsdaling. Het renteniveau is hierbij een bepalende factor, degene die deze ontwikkeling kan voorspellen maakt goede kans het bij het rechte eind te hebben.Krachtig herstel door lage hypotheekrente

Vanaf 2013 is sprake van een krachtig herstel van de woningmarkt. De aantrekkende economie, een positiever consumentenvertrouwen maar vooral de lage hypotheekrente zijn hiervoor verantwoordelijk. In de volgende grafiek worden de aanvangslasten (excl. aflossing of spaarpremie) van een koper in beeld gebracht. In 1993 kostte een woning € 81.000 en bedroeg de hypotheekrente zo'n 7,5%. Op het hoogste punt in 2008 kostte een woning gemiddeld € 255.000 en bedroeg de hypotheekrente 5%. Vanaf dat moment daalt de gemiddelde koopsom tot € 213.300 in 2013 en ook het renteniveau. Ondanks de stijging van de gemiddelde koopsom in 2014 en 2015, daalt het woonlastenniveau, als gevolg van een steeds lagere hypotheekrente. De lage rente wist diverse minder gunstige aanpassingen in de leencriteria dus goed te compenseren. Indien rekening wordt gehouden met inflatie, dan zijn de aanvangslasten momenteel zelfs lager dan in het startjaar 1993.

 

Terug naar overzicht