Algemene voorwaarden

Op al onze transacties en aanbiedingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
De website Woningmarktcijfers.nl, alsmede de geleverde gegevens, zijn met de grootste zorg samengesteld. Woningmarktcijfers.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele foutieve gegevens en mogelijke consequenties daarvan.
 
Grafieken en tabellen afkomstig uit de bestelmodule zijn uitsluitend te gebruiken voor eigen doeleinden en adviezen aan derden. Indien producten in het kader van een taxatie of advies worden meegeleverd dan dient dit integraal te geschieden, derhalve compleet, zonder aanpassingen en zonder dat bepaalde onderdelen van een print worden weggelaten. Het is de gebruiker niet toegestaan deze op grote schaal te vermenigvuldigen en, in welke vorm dan ook, aan derden beschikbaar te stellen, al dan niet tegen betaling. Indien cijfers of teksten uit onze module worden aangehaald, dient te allen tijde bronvermelding plaats te vinden. Algemene informatie van de website en gegevens die onder de gratis statistieken te vinden zijn mogen alleen met bronvermelding worden overgenomen.
 
Alle publicatierechten van grafieken en tabellen berusten uitsluitend bij Woningmarktcijfers.nl. Het publiceren van grafieken en tabellen door derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Woningmarktcijfers.nl. In voorkomende gevallen kan een concept tekst ter inzage worden gevraagd en is toezending van een exemplaar van de uitgave vereist. Grafieken en tabellen die met persberichten worden meegestuurd, mogen zonder verdere toestemming worden gepubliceerd.
 
Een afnemer van producten c.q. de eigenaar van de apparatuur waarmee de producten worden besteld, is zelf verantwoordelijk voor de juiste instellingen van apparatuur en printer.

De volledige algemene voorwaarden zijn hier te downloaden.

Woningmarktcijfers.nl is een product van Pasgoed BV.
 

Zoeken

Zoeken binnen de website,
nieuws en artikelen

Veelgestelde vragen


Hier vindt u veelgestelde vragen,
klik hier voor andere vragen.